අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

හිස් පැඩල් වියළනය

  • hollow blade dryer for drying paste

    වියළන පේස්ට් සඳහා හිස් තල වියළනය

    පැඩල් වියළනය යනු වියළීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තෙත් ද්‍රව්‍ය තාපක වාහකය සහ තාපක වාහක සහ උණුසුම් මතුපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කිරීම සඳහා උපකරණය තුළ ඇති ඇවිස්සීමත් සහිත වියළන යන්ත්‍රයකි. ව්යුහය පොදු වේ. එය තිරස්, ද්විත්ව අක්ෂය හෝ හතර අක්ෂය වේ. පැඩල් වියළුම් උණුසුම් වායු වර්ගය සහ සන්නායක වර්ගයට බෙදා ඇත. නිෂ්පාදන විස්තර පින්තූර එකතු කිරීම සම්බන්ධ ඉංජිනේරු සජීවිකරණ නිරූපණය.